CHP’li Karadeniz Çölyak Hastaları için Umut Oldu

Gündem Yorum: 0 / 19 Şubat 2019 16:01
CHP’li Karadeniz Çölyak Hastaları için Umut Oldu
-A +A


CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, gluten içeren tahıl ürünlerini ve her besin kaynağını rahatlıkla tüketemeyen Çölyak hastalarının yaşadığı sorunların giderilmesi hazırlamış olduğu kanun teklifini TBMM başkanlığına sundu.

Yaşamları boyunca glütensiz gıdalarla beslenmenin yanı sıra birçok ürünü sınırlı tüketmek zorunda olan Çölyak hastalarının tüketebildikleri ürünleri temin etme ve satın alma konusunda yaşadıkları zorlukları meclis gündemine taşıyan CHP’li Karadeniz, Çölyak hastalarının yaşadığı sıkıntılara karşı çözüm önerilerini içeren bir kanun teklifi hazırladı.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz tarafından TBMM başkanlığına sunulan kanun teklifinde her yıl alınması gereken heyet raporlarının yenilenme zorunluluğunun ortadan kaldırılması ve sosyal yardımların arttırılması, çölyak hastalarının tüketmek zorunda oldukları glütensiz ürünlerin KDV oranlarının %1 oranına indirilmesi ve aynı zamanda ithal olan bu ürünlerin vergi muafiyeti uygulamasıyla fiyatlarının vatandaşların alım gücüne uygun sınırlara çekilmesini öngören değişikliklere yer verilmiştir. Aynı zamana glütensiz gıda üretiminin yaygınlaşması, ucuz ve daha ulaşılabilir standartlara getirilmesi için glütensiz gıda üretim faaliyetleri için yatırım destek ve teşviklerin arttırılması da teklifte sunulan maddeler arasındadır.

CHP Sinop Milletvekili Barış KARADENİZ tarafından TBMM başkanlığına sunulan yaklaşık 700000 civarında vatandaşın faydalanması ön görülen kanun teklifi:

GENEL GEREKÇE

Çölyak Hastalığı ince bağırsağın, Buğday, arpa, yulaf ve çavdarda bulunan glüten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyetidir. Çölyak hastalarının ince bağırsakları glüten adlı proteinin emilimini sağlayamadığından ömür boyu bu sorunlarla yaşamaktadırlar.

Ülkemizde yeni yeni tanışılıp teşhis konulmaya başlanılan bu hastalıktan 700.000 civarında vatandaşımız etkilenmekte ve bu hastalıkla yaşamaya çalışmaktadır. Çölyak hastalığına tam teşhis konulamaması durumunda ise hastalık ilerde lenfoma riski doğurmakta ve hastanın bağışıklık sistemini olumsuz etkilemektedir. Çölyak hastalığının ilaç tedavisi yoktur ve bu hastalıkla yaşamanın tek yolu ise glüten içermeyen sıkı bir diyettir. Ancak maalesef ülkemizde glüten içermeyen ürünlerin fiyatları çok yüksektir.

Ürünlerinin yüksek fiyatlı olması sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan nakdi yardım çok yetersizdir. Çölyak hastalığı olan bir çocuk da yaşıtları gibi okula gitmekte, günlük faaliyetlerini sürdürmekte ancak iş beslenme konusuna geldiğinde arkadaşları gibi her ürünü rahatça tüketememektedir. Dolayısıyla sosyal ve psikolojik açıdan sorunlar yaşayabilmektedir.

Buğday, arpa, yulaf ve çavdarda bulunan glüten sebebiyle ekmek dahi yiyemeyen çölyak hastalarının ekmek alabilecekleri fırın sayısı bile oldukça azdır. Türkiye’de glüten içermeyen unun fiyatı normal un fiyatının oldukça üzerindedir.

Aynı zamanda ülkemizdeki yasal düzenlemeler sebebiyle her yıl sağlık raporu ve askerlikle ilgili sorunlar yaşamaktadırlar.
 
SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ
 
MADDE 1- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 12- Tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile Çölyak hastası olduklarını belgelendirenlere Sağlık Bakanlığınca çıkarılan “Çölyak Hastası Kimlik Kartı” verilir ve bu kişiler, Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca müştereken kurulacak merkezî kayıt sistemine kaydedilir.  

Merkezî kayıt sistemine kayıtlı Çölyak Hastası Kimlik Kartı sahiplerinden, bu Kanun ile diğer mevzuat hükümlerinden kaynaklanan hak ve olanaklardan yararlanmaları için ayrıca sağlık kurulu raporu talep edilmez.    

Merkezî kayıt sistemine kayıtlı Çölyak Hastası Kimlik Kartı sahiplerine, (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık sosyal yardım yapılır.”

MADDE 2- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Çölyak hastalarının sağlık durumlarına bağlı gerekçelerle kullanmak zorunda oldukları ürünlerin teslimine ilişkin işlemlerde katma değer vergisi oranı %1’den yüksek olamaz.”

MADDE 3- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Çölyak hastalarının sağlık durumlarına bağlı gerekçelerle kullanmak zorunda oldukları ürünler ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaz ve bunlar hakkında ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 4- 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanunun 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde yer alan destek ve teşviklerden, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihini izleyen beş yıl süreyle, bu maddelerdeki tarih kısıtlamaları ve sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına ilişkin kısıtlar dikkat alınmaksızın, glütensiz gıda ürünleri üretim faaliyetinde bulunan işletmeler de yararlandırılır.”

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 
MADDE GEREKÇELERİ
 
MADDE 1- Bu madde ile her yıl alınması gereken heyet raporu yenileme zorunluğu ortadan kaldırılmış ve çölyak hastalarına “Çölyak Kimlik Kartı” verilmesi ile çölyak hastalarının kullandıkları ürünlerin fiyatlarının yüksek olması sebebiyle mevcut devlet yardımının artırılması amaçlanmıştır.

MADDE 2- Bu madde ile glütensiz ürünlerde KDV oranının %1 olarak uygulanması amaçlanmıştır.

MADDE 3- Bu madde ile çölyak hastalarının kullandığı diyet ürünlerinin ithal olması durumunda gümrük vergisi muafiyeti uygulanması amaçlanmıştır.

MADDE 4- 700.000 civarında olan hasta sayısı sebebiyle glüten içermeyen ürünlere ihtiyaç artmıştır ve bu ürünleri üretmek için açılacak işletmeleri teşvik etmek için yatırım teşviklerinin uygulanarak hastaların ürünleri daha ucuza alması amaçlanmıştır.

MADDE 5- Bu Kanun yayıyım tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
 

Facebook'ta paylaş butonu
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Benzer Haberler
Gündem
Şefik Çakıcı Hastane Ziyaretlerini Sürdürüyor

Şefik Çakıcı Hastane…

17:25 - 16 Mayıs 2019
Gündem
Nazım Maviş Seçim Çalışmalarına Başladı

Nazım Maviş Seçim…

03:21 - 12 Mayıs 2019
Gündem
Sinop Valisi Boyabat'ta Polislerle İftar Açtı

Sinop Valisi Boyabat'ta…

03:02 - 12 Mayıs 2019
Facebook Twitter
2009 boyabatilkhaber tüm hakları saklıdırHaber Yazılımı Haber Scripti